POLİTİKALARIMIZ


KALİTE POLİTİKASI
 • Müşterilierimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kaliteli,ekonomik,ve hijyenik ürünleri zamanında üretmek.
 • Müşteriler ile işbirliği yaparak üründe ve hizmette mükemmeli yakalamak.
 • Müşterilerin her yönüyle vazgeçemediği ve tercih ettiği güvenilir bir marka olmak.
 • Kalite sistemimizi gelişen teknoloji şartlarına uygun bir şekilde sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
 • Tedarikçilerimizi hizmet kalitemizi artıracak şekilde seçmek.
 • Müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarda açık iletişim kanalları oluşturmak.
 • En üst düzeyde rekabet ortamı sağlayan teknolojiyi yakından takip eden araç,gereç, ve sistemler yardımıyla gerekli hizmeti vermek.
 • Topluma zamanında, sağlıklı, ekonomik, hijyenik, taze un-unlu mamuller sunmak.
 • Toplam Kalite Yönetimi prensiplerine uymak.
 • Sektörümüz ile ilgili kalite standartlarına uymak.
 • Tüm BELDE GIDA fertlerinin kaliteye katkılarını sağlamak,kaliteli üretime teşvik etmek,kendilerini olanak tanımak,sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak.


GIDA GÜVENLİK POLİTİKASI
 • Halk sağlını güvence altına almak için güvenli gıda üretimi yapmak.
 • %100 sağlıklı güvenli ve hijyenik üretim ortamı sağlamak.
 • Standartlara uymayan hiçbir ürünü müşteriye sevk etmemek.
 • Çalışanlarımızı hijyen ve sanitasyon konusunda sürekli eğitmektir.


PAZARLAMA POLİTİKASI
 • Zamanında sevkıyat gerçekleştirmek,
 • Topluma bakan yüzümüz olan satış noktalarının şirketimizi temsil edebilir düzeye ulaştırmak,
 • Konya’nın her noktasından insanın ulaşabileceği bir satış ağı oluşturmak.
 • Ürünlerimizin fiyatının belirlenmesinde toplumsal faydayı önde tutmak.


Personel Politikası
 • Çalışanların ücretlerini geciktirmeden ödemek.
 • Hastalığı doktor tarafından onaylanmış birisinin çalışmasına izin vermemek.
 • Çalışanlar arasında güvene dayalı bir ilişki geliştirmek.
 • Çalışanları kendi görev ve sorumlulukları kapsamında yetiştirmek.
 • Kurum kültürü ve kurumsal sahiplenmeyi sağlamak.


Ömer Faruk İyibildiren
Yönetim Kurulu Başkanı